fbpx

Κτηματολογίου συνέχεια…

0

Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών μοιραία φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα των δηλώσεων δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο για άλλη μία φορά.

Γράφει ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Συγκεκριμένα αναδεικνύεται ένα μείζον ζήτημα που προκύπτει από την απειλή των αναδόχων να κλείσουν τα σημεία υποστήριξης. Ήδη αρκετά από αυτά λειτουργούν με έναν υπάλληλο ως σημεία ενημέρωσης και όχι υποδοχής δηλώσεων. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ακινήτων, ιδίως όσων δεν μπορούν να κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω του διαδικτύου. Με βάση τα όσα προβλέπονται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν περιθώριο έξι μήνες (3+3) προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Ωστόσο, επειδή στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης η έως τώρα προσέλευση δεν ήταν η αναμενόμενη, με νομοθετική ρύθμιση δίνεται η ευκαιρία στον υπουργό Περιβάλλοντος να δίνει επιπλέον παράταση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Να σημειωθεί πως η συλλογή δηλώσεων στη Μεσσηνία αλλά και στην επικράτεια όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μετά βίας ξεπερνά το 25%. Οι ανάδοχοι υποστηρίζουν πως εφόσον η διάρκεια της συλλογής δηλώσεων επιμηκύνεται (όπου δίνεται παράταση με υπουργική απόφαση) θα πρέπει και να πληρώνονται. «Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος είχε δεσμευθεί απέναντί μας πως εφόσον αλλάζει η σύμβαση θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη αύξηση της αμοιβής μας» λέει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ) Σωτήρης Λιάρος.

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως η εμπειρία του παρελθόντος, που διαθέτουν οι εταιρείες των αναδόχων, έχει δείξει πως ο χρόνος συλλογής δηλώσεων κατά την κτηματογράφηση μιας περιοχής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας διαρκούσε κατά κανόνα 8 μήνες με κλιμάκωση 3 + 3 + 2. Το δικαίωμα της παράτασης που δίνει ο νόμος στον υπουργό Περιβάλλοντος είναι 6 μήνες μετά την παρέλευση του αρχικού τριμήνου. Στη Μεσσηνία στις 26 Αυγούστου λήγει το πρώτο τρίμηνο παράτασης, με την κλιμάκωση 3 + 1,5 + 1,5 να ακολουθεί την τακτική αποκλιμάκωσης με περισσότερα και μικρότερα χρονικά διαστήματα. Με το ρυθμό δηλώσεων, που αποδεικνύεται χαμηλός, θεωρείται σίγουρη όσο και επιβεβλημένη η επιπλέον τρίμηνη παράταση τοποθετώντας την καταληκτική ημερομηνία εκεί που είχαμε αρχικά προβλέψει στις 25 Νοεμβρίου 2019 ήτοι ακριβώς ένα εξάμηνο μετά την επίσημη καταληκτική ημερομηνία της 25ής Μαΐου. Ανεπίσημες πηγές θεωρούν πως για μία ικανοποιητική ολοκλήρωση διαδικασίας απαιτείται περίπου ένα έτος τοποθετώντας την εκτιμώμενη ημερομηνία τον Φεβρουάριο του 2020. Σε κάθε περίπτωση η βούληση και η πολιτική του Υπουργείου είναι η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που ισχύουν και έχουν ανακοινωθεί, καθώς οι συμβάσεις με τα Γραφεία Κτηματογράφησης λήγουν σε συγκεκριμένο χρόνο και οι παρατάσεις συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τη Χώρα.

Συνεπώς, υπενθυμίζεται για ακόμα μία φορά ότι είναι επιβεβλημένο οι πολίτες να κάνουν τις δηλώσεις των ιδιοκτησιών τους εγκαίρως μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, καθώς στην αντίθετη περίπτωση οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία, ενώ οι περιουσίες που δεν θα δηλωθούν καθόλου σταδιακά θα περάσουν στη διαχείριση του ελληνικού δημοσίου. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους εγκαίρως, ακόμα και αν δεν έχουν καταρχήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ούτως ώστε να λάβουν τη προθεσμία που προβλέπεται για να τα συγκεντρώσουν και να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση.

Η συλλογή στοιχείων και η ακριβέστερη αποτύπωση των ιδιοκτησιών και δικαιωμάτων εν όψει κτηματολογίου, εντοπίζει τις διαφορές από τα δηλωμένα στο έντυπο Ε9. Προς ενημέρωση των πολιτών, για τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία κτηματογράφησης δεν οφείλεται πρόστιμο κατά την μεταβολή – διόρθωση του.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»

Εκτεταμένη αναφορά είχαμε κάνει σε παλαιότερα άρθρα για τις περιπτώσεις όπου έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, όπως η περιοχή της Καλαμάτας, και αρκετά ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί παραμένοντας «αγνώστου ιδιοκτήτη». Σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη βουλή, δεύτερη ευκαιρία δίνεται σε αυτούς που είτε αμέλησαν είτε για κάποια αστοχία του συστήματος η περιουσία τους δεν καταχωρήθηκε σωστά. Οι πολίτες μπορούν πλέον μέχρι τις 31/12/2020 να διεκδικήσουν εκ νέου τις περιουσίες τους. Πρόκειται για τις 14 περιοχές που οι προθεσμίες έληξαν μεταξύ 2 Οκτωβρίου και 19 Νοεμβρίου 2018. Εννοείται βέβαια πως αυτή η προθεσμία αφορά και τις διεκδικήσεις του δημοσίου έναντι των πολιτών, με τις αγωγές της Κτηματικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού να υποβάλλονται κατά δεκάδες. Για τον έλεγχο των στοιχείων και τη διόρθωση, όπου απαιτείται, ο κρατικός φορέας είχε δώσει 14ετή προθεσμία συμπλήρωσης για διόρθωση ανακριβούς δήλωσης, για περιοχές που κτηματογραφήθηκαν πριν το έτος 2006, προθεσμία που για την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας έληγε εντός του 2018. Για τα προγράμματα από το 2008 και μετά ως «αγνώστου» χαρακτηρίζονται όσα δεν έχουν δηλωθεί 7 χρόνια (τώρα 8) μετά την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου σε κάθε περιοχή.

Πρόθεση του Κτηματολογίου ήταν να εισπραχθούν και τα 35 ευρώ ανά δικαίωμα για τα παλαιό προγράμματα 1997 – 1999. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί πως την τελευταία δεκαετία δεν έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός είσπραξης προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση στο κτηματολόγιο. Από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2017 περίπου 9.850 ακίνητα που είτε δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο είτε δηλώθηκαν με σφάλματα περιήλθαν τυπικά στο Δημόσιο. Το ίδιο συνέβη και το επόμενο έτος, αφού τουλάχιστον 5.000 ακίνητα έμειναν μετέωρα. Εκτιμάται πως ο αριθμός των ακινήτων που εμφανίζονται ως ορφανά ή έχουν δηλωθεί με σφάλματα ανέρχεται σε 171.552, έκτων οποίων τα περίπου 35.000 είναι κτίσματα.

Θα τονίσουμε για ακόμα μία φορά ότι το Κτηματολόγιο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό έργο της Χώρας τα τελευταία έτη, συνδέεται άμεσα με την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Χώρας και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν οριστικά τις περιουσίες τους, προς όφελος δικό τους αλλά και των επόμενων γενεών.

Share.