Νέα «βόμβα» από δικηγόρο ιδιοκτητών των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται! – Τι απαντά ο πρόεδρος του Πε.Συ.Π.

0

ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ άκυρες χαρακτηρίζει τις προχθεσινές αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ για τις απαλλοτριώσεις νομιμοποίησης απατών υπέρ ΤΕΡΝΑ, ο δικηγόρος ορισμένων ιδιοκτητών Τάκης Γατσόπουλος σε ανακοίνωσή του προς τα ΜΜΕ, αναφέρει:

«Κενολογίες οι προτροπές για εργοτάξια χωρίς έναρξη καν  της ισχύος της Σύμβασης ΔΙΤ!». Συγκεκριμένα ο κ. Γατσόπουλος γράφει:

«Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα ιδιοκτητών υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, περιφερειακών συμβούλων, φορέων και πολιτών που αντιτίθεται στη ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου αλλά και Μ.Μ.Ε. θεωρώ καταφανώς άκυρες τις χθεσινές μειοψηφικές κατά τα λοιπά αποφάσεις των 21 μελών του Πε.Συ. Π. έναντι 51 μελών του!!! για απαλλοτριώσεις υπέρ ΤΕΡΝΑ λόγω μη νόμιμης σύγκλησης του.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ΑΔΑ: 4ΑΣΕ7Λ1-Ν7Λ: «Η συνεδρίαση τερματίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου που παίρνεται μετά από πρόταση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Επίσης διακόπτεται η συνεδρίαση για την επόμενη ή για άλλη μέρα, με την ίδια διαδικασία…», ενώ σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Μετά την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, το συμβούλιο δεν μπορεί ακόμη και αν βρίσκεται σε απαρτία να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνομη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες …»

Στην προκειμένη περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 12ης Μαρτίου 2019 μετά από πρόταση του προέδρου του με απόφασή του διέκοψε αυτή για τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, όπως προκύπτει από το ασχολίαστο κατά τα λοιπά… οπτικοακουστικό αρχείο!

Μετά την πιο πάνω απόφαση, που εκφώνησε ο πρόεδρός του, αυτός κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Στις 21:49 της ίδιας μέρας 12ης Μαρτίου εστάλη ενημερωτικό σημείωμα(;;) από τον Πρόεδρο(;;;) του Πε.Συ. σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους σύμφωνα με το οποίο η διακοπείσα συνεδρίαση, με απόφασή του θα γινόταν την επομένη 13-3-2019!!!

Σύμφωνα όμως με τα προηγούμενα τη διακοπή για άλλη μέρα μόνο το Συμβούλιο αποφασίζει και αποφάσισε και επομένως η προχθεσινή συνεδρίαση του Πε.Συ. της 13ης Μαρτίου 2019, που προκλήθηκε με το ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του, είναι καταφανώς μη νόμιμη όπως και οι ληφθείσες αποφάσεις του, οι οποίες και θα προσβληθούν αρμοδίως με την εδραία πεποίθηση ότι θα ακυρωθούν όπως και οι προηγηθείσες για τα θέματα των απαλλοτριώσεων υπέρ ΤΕΡΝΑ».

Ο Τάκης Γατσόπουλος παραθέτει και δύο υστερόγραφα:

  1. 1. Ο προαναφερόμενος λόγος ακυρότητας δεν είναι ο μόνος! (Υπονοούμενο!!!)
  2. Οι προτροπές για οργάνωση… και όχι στήσιμο εργοταξίων είναι κενολογίες… χωρίς την υπογραφή της έναρξης ισχύος της σύμβασης… Οκτώ χρόνια χωρίς γη και οι τωρινές μεθοδεύσεις για έργο άδικο, περιβαλλοντοκτόνο και οικονομικά σύμφορο απαιτούν συστολή…
ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Πε.Συ.Π. ΣΤΟΝ ΤΑΚΗ ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟ

«Απάντηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου σε περιφερόμενο συνήγορο ιδιωτικών συμφερόντων», έτσι επιγράφει και υπογράφει δελτίο Τύπου της περιφέρειας ο Ηλίας Στρατηγάκος και αναφέρει:

«Δεν έχει πάτο το βαρέλι της αθλιότητας του πρώην περιφερειακού συμβούλου κ. Τάκη Γατσόπουλου και νυν έμμισθου εντολοδόχου  ιδιοκτητών στην περιοχή της Παλαιόχουνης. Με την σημερινή του ανακοίνωση επιχειρεί  με νομικά ακροβατικά να ερμηνεύσει κατά τα οικονομικά συμφέροντα των πελατών του τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μόνο προφανή του στόχο αφενός να καθυστερήσει για ακόμη μια φορά το έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων και αφετέρου να «εκβιάσει» εμμέσως την απόφαση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Οι νομικοί  ισχυρισμοί του κ. Γατσόπουλου είναι καταφανώς παιδαριώδεις

Η συνεδρίαση 5/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή η παρουσία και συμμετοχή στη συνεδρίαση 26 μελών από τα συνολικά 51 μέλη του Πε.Συ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 169 παρ. 1  του ν. 3852/2010 “το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα”  (και άρθρο 10 παρ. 1 Κανονισμού ΠΣ). Περαιτέρω ορίζεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου 169 ν. 3852/2010 (και στο άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού ΠΣ) ότι η απαρτία διαπιστώνεται με την έναρξη της συνεδρίασης και θεωρείται ότι εξακολουθεί να συντρέχει καθόλη τη συνεδρίαση για όλα τα θέματα, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων υπολογίζεται με βάση τον αριθμό της απαιτούμενης απαρτίας (κατ’ ελάχιστο μόλις 14 θετικές ψήφοι).

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο και όπως έχει γίνει πολλάκις στο παρελθόν, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχισή της σε άλλη ημέρα, όπως προβλέπει ρητώς  το άρθρο 15 παρ. 3 του Κανονισμού ΠΣ, με την ΟΜΟΦΩΝΗ συναίνεση των παρόντων συμβούλων, ενώ ως προς τη συγκεκριμενοποίηση της ημέρας και ώρας συνέχισης της διακοπείσας συνεδρίασης, μετά από σχετικές συνεννοήσεις του προεδρείου με τους παρόντες συμβούλους αποφασίστηκε τελικά ομοφώνως από τους παρόντες περιφερειακούς συμβούλους ότι η συνεδρίαση θα συνεχιζόταν την επομένη, 13 Μαρτίου 2019, όπως έχει καταγραφεί επισήμως στα Πρακτικά της συνεδρίασης. Συνεπώς, δεν υπήρξε καμία απόφαση για λήξη της συνεδρίασης και αναβολή των εκκρεμούντων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σε άλλη συνεδρίαση όπως λανθασμένα έχει αναφερθεί από τρίτους και μη παρόντες κατά τη συνεδρίαση, αλλά αντιθέτως ελήφθη ομόφωνη απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για διακοπή και συνέχιση της εν λόγω συνεδρίασης για την αμέσως επόμενη ημέρα. H 5/2019 Συνεδρίαση του Πε.Συ. έληξε όχι στις 12 αλλά στις 13 Μαρτίου κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε ο Πρόεδρος του Πε.Συ. αμέσως μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, δεν αποτελούσε βεβαίως απόφαση (αυτή την είχε ήδη λάβει το ΠΣ) αλλά ενημερωτικό σημείωμα προς όλους τους περιφερειακούς συμβούλους (δηλ. και προς εκείνους οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διακοπείσα συνεδρίαση), ενημέρωση που ενισχύθηκε από ανάρτηση στο ppel.gov.gr και ενημέρωση των ΜΜΕ.

Καληνύχτα σας, κ. Γατσόπουλε και προς θεού μην υποψιαστείτε ποτέ ότι εσείς, ως έμμισθος εντολοδόχος των πελατών σας  μπορείτε να εξαπατήσετε τους πολίτες ότι υπερασπίζεστε τα δικά τους συμφέροντα. Εσείς πληρώνεστε για να συνεχίσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους οι Πελοποννήσιοι τα εκατομμύρια των προστίμων».

Share.