ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αγγελος Χρονάς

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ vouvonokil-large
0

Γενικά με τον όρο κήλη περιγράφεται η πρόπτωση (προβολή) ενός η περισσότερων οργάνων εκτός της συνήθους ανατομικής θέσης τους μέσα από ένα φυσιολογικό στόμιο η μιας παθολογικά ασθενούς περιοχής των περιβάλλοντων ιστών