ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΗ

ΕΛΛΑΔΑ deh-new
0

Φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος, μέσω του επαναϋπολογισμού των κλιμάκων χρέωσης για τις υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μάλιστα οι νέες κλίμακες από τέσσερις που ήταν μέχρι τώρα θα γίνουν τρεις.