ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κώστας Β. Τσερεντζούλιας

KostaSow kostashow
0

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ κυρίως έτη, αρμόδιοι παράγοντες και μη, αναφέρονται με μεγάλη ευκολία στον τουρισμό και στην ανάπτυξη που προκύπτει μέσω αυτού. Προφανώς θα πρέπει κανείς να είναι τυφλός ώστε να μην αντιλαμβάνεται την ανοδική τάση που τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφή στην περιοχή μας