Υποψηφιότητες με τον Παναγιώτη Νίκα…. και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος του συνδυασμού «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο»

0

Υποψηφιότητες με τον Παναγιώτη Νίκα.... και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος του συνδυασμού «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο»

Υποψηφιότητες με τον Παναγιώτη Νίκα.... και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος του συνδυασμού «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο»

 Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον κ. Νίκο Φοίφα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό – Μηχανικό Η/Υ και Μάνατζερ Επιχειρήσεων. Θα είναι ο υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος του συνδυασμού «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο»

Υποψηφιότητες με τον Παναγιώτη Νίκα.... και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος του συνδυασμού «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο»

Share.